หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 เมษายน 2566 11:02:27

การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

         วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คัทลียา จันดา อาจารย์ผู้สอนได้กล่าวว่า ยุคแห่งนวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยี อุปกรณ์ไฮเทค AI หรือจะเป็ น Smart Device ต่างๆ แข่งขันผลิตกันออกมาให้ได้อัพเดทกันตลอดเวลา เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา โดยได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาและสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น ซึ่งในการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเป็นฐานรากในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและควบคู่กันไปความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการโครงสร้ างทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาประเทศ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302