หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Life 101: Mental and Physical Self-Care
Life 101: Mental and Physical Self-Care

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 ตุลาคม 2565 14:23:51

Life 101: Mental and Physical Self-Care

          สำหรับท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรใน Coursera หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมาก เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ความสำคัญของสุขภาพจิตและร่างกาย และการดูแลตนเอง หลักสูตรนี้จะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ความสำคัญของสุขภาพจิตและร่างกาย และการดูแลตนเอง ในแต่ละหัวข้อ จะมีการนำเสนอการบรรยายตามหลักฐานซึ่งจะรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นผู้เรียนจะได้รับวิธีการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการบรรยาย หนึ่งในเป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี เป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการสอนทางเลือกในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียน และช่วยให้รับรู้และจัดการกับความเครียดได้ ดิฉันต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี การเจริญสติด้านโภชนาการ การสอนให้รู้จักทางเลือกในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของฉัน และช่วยในการรับรู้และจัดการกับความเครียดได้ หลักสูตรนี้ยังส่งเสริม ท้าทาย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302