หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในสังคมโลก
ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในสังคมโลก

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 พฤษภาคม 2566 09:56:10

ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในสังคมโลก

        วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00-11.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ วิทยากรพิเศษรวมให้ความรู้ความเข้าใจนำเสนอถึง ไทยในท่ามกลางสังคมโลกยุคดิจิทัล ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในสังคมโลกเป็นกล่าวถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมและบทบาทของไทยในสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของรัฐชาติต่าง ๆ ที่เป็นชาติสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีกรอบทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างกัน เช่นทฤษฎีมาร์กซิสม์ที่มีอดีตสหภาพโซเวียตและบริการนำไปใช้ต่อต้านทฤษฎีเสรีนิยม และทฤษฎีเสรีนิยม มักจะเห็นประเทศที่ใช้ทฤษฎีมาร์กซิสม์เป็นศัตรู การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการทำการในนามรัฐหรือในนามส่วนบุคคล มีทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งไปพร้อม ๆ กัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีผู้ทำการแสดง (Actors) หลากหลายระดับทั้งที่เป็นชาติ (State) หรือรัฐชาติ (Nation State) ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐชาติ (Non-State Actors) ตัวแสดงข้ามชาติ (Transnational Actors) ผู้ทำการแสดง (Actors) ทั้งหลายต่างมีเป้าหมายเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเป็นหลัก


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302