หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม
GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐ ...
29 พฤษภาคม 2566 09:35:13
ข่าวย้อนหลัง