หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

VDO แนะนำระบบสอบออนไลน์
VDO แนะนำระบบสอบออนไลน์ ...
29 ตุลาคม 2564 11:45:13
แนะนำการใช้งาน Anydesk
แนะนำการใช้งาน Anydeskสำนักงานการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
10 กรกฏาคม 2564 14:37:40
แนะนำการใช้งาน Zoom Meeting
แนะนำการใช้งาน Zoom Meetingสำนักงานการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
10 กรกฏาคม 2564 14:37:40
วีดีโอแนะนำการตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป
วีดีโอแนะนำการตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไปสำนักงานการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
10 กรกฏาคม 2564 14:37:40
คู่มือระบบสอบออนไลน์
คู่มือระบบสอบออนไลน์สำนักงานการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
10 กรกฏาคม 2564 14:37:40
เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด A Ep.3
เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด "A" ...
10 กรกฏาคม 2564 14:37:40
เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด A Ep.2
เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด "A" ...
10 กรกฏาคม 2564 14:37:40
เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด A Ep.1
เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด "A" ...
10 กรกฏาคม 2564 14:37:40
วีดิทัศน์แนะนำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
วีดิทัศน์แนะนำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ...
10 มกราคม 2562 15:12:05
KM SSRU Show&Share 2015
KM SSRU Show&Share 2015
10 กรกฏาคม 2564 14:37:40
ช่องวิดีโอปัจจุบัน