หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE SSRU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom เรื่อง "เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน" Hyflex Learning Space and Experience
GE SSRU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom เรื่อง "เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน" Hyflex Learning Space and Experience

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤศจิกายน 2565 15:28:52

GE SSRU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom เรื่อง "เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน" Hyflex Learning Space and Experience
           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom เรื่อง "เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน" Hyflex Learning Space and Experience โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าสาขา เข้ารับการอบรม ณ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 และอาจารย์ประจำอบรมรูปแบบ Online


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302