หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดนวัตกรรม ในหัวข้อ "การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์" ให้แก่ บุคลากรบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดนวัตกรรม ในหัวข้อ "การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์" ให้แก่ บุคลากรบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 มีนาคม 2564 13:37:19


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th