หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE SSRU HONESTY EVENT การประกาศเจตนาสุจริต สนับสนุนเครือข่ายสุจริตไทย
GE SSRU HONESTY EVENT การประกาศเจตนาสุจริต สนับสนุนเครือข่ายสุจริตไทย

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 พฤศจิกายน 2565 14:50:44

GE SSRU HONESTY EVENT การประกาศเจตนาสุจริต สนับสนุนเครือข่ายสุจริตไทย
        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม HONESTY EVENT การประกาศเจตนาสุจริต สนับสนุนเครือข่ายสุจริตไทย ร่วมสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสและเป็นธรรมกับสุจริตไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ในการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยให้สังคมโปร่งใสเกิดความเป็นธรรม และสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร อีกทั้งผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรสุจริตไทยได้ที่นี่ www.Thaihonesty.org (เรียนฟรี) ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302