หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE ประชุมการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบรับการขับเคลื่อนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2566
GE ประชุมการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบรับการขับเคลื่อนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
27 กุมภาพันธ์ 2566 18:20:37

GE ประชุมการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบรับการขับเคลื่อนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2566

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-18.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมประชุมการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบรับการขับเคลื่อนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2566 โดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302