หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > English through Social Media
English through Social Media

ผู้ดูแลเว็บ GE
27 กุมภาพันธ์ 2566 18:14:12

English through Social Media

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก  ได้รับเกียรติ อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ  อาจารย์ผู้สอน ได้กล่าวถึง โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราและมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่เราสื่อสารกัน การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และทำให้เกิดการแสดงออกและการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ มากมาย ทั้ง ตัวย่อและตัวย่อ อีโมจิและอีโมติคอน แฮชแท็ก คำสแลง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้การสื่อสารเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเอง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302