หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-26 13:15:13

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ”

        วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา รายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความงามเป็นสิ่งมนุษย์ได้มีโอกาสสัมผัสและพบเห็นในชีวิตประจำวัน เมื่อมนุษย์ได้มีโอกาสสัมผัสกับความงามเหล่านั้น มนุษย์จะรับรู้ได้ว่างามและเกิดสุนทรียภาพก็ต่อเมื่อมนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจ มีความงามในตัวของมันเอง ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการเลียนแบบธรรมชาติ จากความเชื่อความศรัทธา และจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ศิลปะอันเป็นผลงานของมนุษย์ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี วรรณกรรม นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง มนุษย์สามารถเลือกสรรศิลปะที่จำเป็นสำหรับชีวิตได้อย่างมีรสนิยม อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขนอกจากนี้แล้ว ศิลปะทุกแขนงมีการแบ่งแยกย่อยในงานศิลปะแขนงนั้นๆ มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีผลงานที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์และศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นมรดกของโลกที่ช่วยจรรโลงความงดงามและก่อให้เกิดสุนทรียภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302