หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม
GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 มีนาคม 2567 09:46:17


GenEd-SSRU จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นำโดย 
นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เพื่อสร้างความร่วมด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์เชื่องโยงเครือข่ายและท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม


GenEd-SSRU organized an academic service project to the community for Wat Makleua School. (Kanchanalak Wittaya), Nakhon Pathom Province

         On 9th May 2023, 08.30-16.00. Ajarn. Dr. Mathusorn Khaengkhan, the director The Office of General Education and Electronic Learning Innovations appointed Ms. Phatthiya Traitheepheung, the leader of Learning Management Innovation Research and Development Department and the team held an academic service project of the fiscal year 2023.  This project was honored by Asst.Prof. Anantachai Eka, Assistant President for Academic Affairs, to be a guest speaker “English for Communication” for staff of Wat Makleua School. (Kanchanalak Wittaya), Nakhon Pathom Province