หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)

ผู้ดูแลเว็บ GE
13 มีนาคม 2564 10:11:18

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001)

โดย อาจารย์กัญชลิกา ตรีกลางดอน พร้อมด้วย อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube


ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 002)

โดย อาจารย์กัญชลิกา ตรีกลางดอน พร้อมด้วย อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/eEosXfoWZBE


ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 003)

โดย อาจารย์กัญชลิกา ตรีกลางดอน พร้อมด้วย อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/DS8y2C11t3E


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th