หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)

ผู้ดูแลเว็บ GE
13 มีนาคม 2564 09:54:13

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (กลุ่มเรียน 001)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. - 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/Hj30CZO-elA


ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (กลุ่มเรียน 002)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/7MJZ2u7c-7o


ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (กลุ่มเรียน 003)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/EgFmK4r2D_8


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th