หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
08 กุมภาพันธ์ 2564 14:03:53

ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

***กำหนดการลงทะเบียนสอบ วันที่ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564

ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tss.ssru.ac.th/

***ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ที่เว็บไซต์ https://gen-ed.ssru.ac.th/

***กำหนดการชำระเงิน วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ที่เว็บไซต์ https://gen-ed.ssru.ac.th/

***กำหนดการสอบ วันที่ 1, 3, 5, และ 8 มีนาคม 2564 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1

คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา

3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน (TSS) (http://www.ge-tss.ssru.ac.th)

4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

การประเมินผลและการดำเนินการ

1. ผลคะแนนสอบกลางภาคจะใช้ผลคะแนนครั้งที่มากที่สุด

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th