หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “พลังงานกับการดำรงชีวิต”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “พลังงานกับการดำรงชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
22 กันยายน 2565 09:58:02

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “พลังงานกับการดำรงชีวิต”
          วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล 
ชูช่วย อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง พลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นทุกประเทศจึงได้มีการพัฒนาพลังงานขึ้นมาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อนำมาทดแทนพลังงานจากน้ำมัน ซึ่งคาดว่าจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ โดยพลังงานทดแทนในประเทศไทยที่ได้มีการ พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานชีวมวลและแก๊ส ชีวภาพ พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ พลังงานจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พลังงานน้ำมันไบโอดีเซล และในอนาคตอาจมีการพัฒนานำพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากสาหร่าย พลังงานจากสบู่ดำ ฯลฯ เพื่อให้เราสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เหมาะสมทั้งทางเทคนิค สภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ นอกจาก ประเทศเราจะมีการจัดหาแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ ๆ แล้วเราต้องมีการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนทุกคนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302