หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “OVERVIEW OF PUBLIC SPEAKING”
Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “OVERVIEW OF PUBLIC SPEAKING”

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 กรกฏาคม 2565 15:57:02

Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “OVERVIEW OF PUBLIC SPEAKING”

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skills in English  (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์อรพรรณ เดชา ได้นำเสนอถึง บทนำการพูดในที่สาธารณะ และการนำเสนอ องค์ประกอบของการสื่อสาร และประเภทของการพูดในที่สาธารณะไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302