หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมการถ่ายทำรายวิชา GEN0314 โยคะ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมการถ่ายทำรายวิชา GEN0314 โยคะ

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 พฤษภาคม 2566 11:56:12

                    วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมการถ่ายทำรายวิชา GEN0314 โยคะ โดยมีอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็นผู้สอนรายวิชาดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Learning บนแพตฟอร์ม FlexSpace  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  HyFlex learning จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน 1/66


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302