หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 003)

ผู้ดูแลเว็บ GE
04 มีนาคม 2564 14:38:43

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 003)

โดย ได้รับเกียรติจากคุณประภวิษณุ์ แป้นขอม บรรยายหัวข้อ “ภาพยนตร์ไทยกับภาพสะท้อนสังคมไทย”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. - 17.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/u6cxe2m0taMไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th