หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากร ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวสุภาพร ประจงใจ
อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากร ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวสุภาพร ประจงใจ

ผู้ดูแลเว็บ GE
18 ตุลาคม 2565 16:46:19

           อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขันรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากร ขอแสดงความยินดี 
แด่ นางสาวสุภาพร ประจงใจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา