หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 มีนาคม 2564 15:12:08

               วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยอาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 32 ชั้น 5


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th