หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ GE
15 มีนาคม 2565 12:21:58

ประชาสัมพันธ์ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนฤดูร้อน

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 วิชา

- กลุ่มภาษา จำนวน 3 วิชา- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 3 วิชา

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205