หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิต”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-18 11:13:10


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิต”

        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย  ผศ.มนมนัส สุดสิ้น อาจารย์ผู้สอนนำเสนอให้นักศึกษาตระหนักถึง ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านสร้างสรรค์และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี ใช้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคมก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205