หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมประมวลความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมประมวลความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
09 พฤศจิกายน 2565 10:43:04


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมประมวลความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์)

>>> ตรวจสอบรายชื่อสอบซ่อม สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ คลิก

>>> ตรวจสอบรายชื่อสอบซ่อม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คลิก