หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การเขียน
การเขียน

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 มีนาคม 2566 14:45:30

การเขียน

        วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ผู้สอนได้นำเสนอถึง การเขียนเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน ความรู้พื้นฐานเรื่องการเขียนจะประกอบด้วย การใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อบทความที่เราจะเขียน เช่น การใช้คำได้อย่างถูกต้อง การเรียงคำให้เป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์และมีความรู้สึกที่ต้องการ การแบ่งเนื้อเรื่องและการเขียนออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302