หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Morning News
Morning News

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 กุมภาพันธ์ 2566 15:04:46

Morning News

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ พูลสวัสดิ์ ได้นำเสนอถึง Reading Comprehension การความตีความหมายการทำความเข้าใจในการอ่าน Skills Building การพัฒนาและการสร้างทักษะการอ่าน Vocabulary Building การสร้างคำศัพท์ Language Focus ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สร้างคำศัพท์ สร้างสมาธิทางภาษา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302