หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-06 15:49:37

ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก

มาดูกันต่อเลยสำหรับวิชาที่ 3 ของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กันค่ะ

GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะ ประชาคมโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รายวิชา http://www.getg.ssru.ac.th/

ครั้งหน้ามาติดตามกันว่ารายวิชาต่อไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับอะไรอีกบ้าง ตามไปดูกันในครั้งต่อไปนะคะ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302