หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 001, 002)

ผู้ดูแลเว็บ GE
13 มีนาคม 2564 12:22:18

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 001)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บัญยง พูลทรัพย์

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. - 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/4d5U9dCP28M


ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 002)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บัญยง พูลทรัพย์

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/O70xKcUdqnM


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th