หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-14 09:46:04

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก”

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ และวิทยากร ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ได้นำเสนอถึง ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นบริบททางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทยต้องปรับตัวโดยการสร้างความร่วมมือและการแข่งขัน ได้แก่ ลัทธิพาณิชย์นิยม การเปิดเสรีทางการค้า ทุนนิยมไร้พรมแดนยุคโลกาภิวัตน์ และการเกิดขึ้นเศรษฐกิจใหม่ และเศรษฐกิจฐานความรู้สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งสำคัญ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2540 หรือ “วิกฤตต้มยำกุ้ง” สาเหตุหลักคือ ปัญหาหนี้ต่างประเทศที่เกิดจากการเปิดเสรีทางการเงิน, และปัจจุบันไทยยังต้องเผชิญกับลักษณะของระบบเศรษฐกิจโลกที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “ภาวะเศรษฐกิจถดถอย”สภาพของสังคมไทยภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลก ระบบเศรษฐกิจของไทยส่งผลตามมาทั้งด้านบวกและด้านลบ แม้สังคมไทยได้ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีผลกระทบด้านลบเกิดขึ้นเป็นปัญหาสังคมอื่น ๆ อีกมาก 

          เช่นกันมนุษย์ซึ่งผสมผสานอยู่ในการพัฒนาชีวิตทั้งหมดในลักษณะการกระทำเพื่อผลดีต่อสุขภาพ และเป็นที่มาของพลังสร้างสรรค์ชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์พูนสุข เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ทุกคนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเพศศึกษา จะได้สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติการป้องกันแก้ไขเพื่อความสุขในชีวิตของตนเองและครอบครัว


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302