หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ Self-paced Instruction และ แพลตฟอร์มคลังข้อสอบเชิงปรับเหมาะ (Item Bank and Adaptive Testing)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ Self-paced Instruction และ แพลตฟอร์มคลังข้อสอบเชิงปรับเหมาะ (Item Bank and Adaptive Testing)

ผู้ดูแลเว็บ GE
02 พฤศจิกายน 2565 11:41:14

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ Self-paced Instruction และ แพลตฟอร์มคลังข้อสอบเชิงปรับเหมาะ (Item Bank and Adaptive Testing)
        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยบุคลากรในฝ่าย นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ นายสุภาส อมรฉันทนากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายณัฐวุฒิ ท่อนคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ และ ระบบคลังข้อสอบ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิระ ชนรักสุข นักวิชาการศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Thai MOOC) เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมให้คำแนะนำในการประชุมครั้งนี้ โดยผ่านการประชุมทางไกล (Teleconference)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302