หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE สัญจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GE สัญจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-07-29 08:24:46

GE สัญจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 14.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม google meet 


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th