หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “เพศศึกษาในวัยรุ่น”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “เพศศึกษาในวัยรุ่น”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-14 09:43:37

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “เพศศึกษาในวัยรุ่น”

        วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0306 การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง และวิทยากร คุณปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์  ได้นำเสนอถึง ปัญหาของวัยรุ่นเกี่ยวกับเพศศึกษานั้นมักพบเห็นบ่อยมากในสังคมไทยยุคปัจจุบันเนื่องจากการนำเสนอสื่อต่าง ๆ มากมายหลายสำนักทำให้วัยรุ่นได้เห็นและอยากทดลอง อยากเลียนแบบ การแก้ไขนั้นทำได้ไม่ยากหากมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น จัดทำหลักสูตรการสอนเพศศึกษาในรงเรียน จัดระเบียบสื่อต่าง ๆ ในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการนำเสนอที่เป็นรูปแบบจรรยาบรรณของการมีเพศสัมพันธ์รวมทั้งเน้นในเรื่องความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อการมีเพศสัมพันธ์

          เพศศึกษาเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของมนุษย์ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งมีเพศชายและเพศหญิงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพศศึกษามิได้กล่าวเฉพาะกายวิภาควิทยาและระบบสืบพันธุ์ การสร้างเสริมทัศนคติ การแนะแนวในเรื่องเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศมนุษย์ซึ่งผสมผสานอยู่ในการพัฒนาชีวิตทั้งหมดในลักษณะการกระทำเพื่อผลดีต่อสุขภาพ และเป็นที่มาของพลังสร้างสรรค์ชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์พูนสุข เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ทุกคนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเพศศึกษา จะได้สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติการป้องกันแก้ไขเพื่อความสุขในชีวิตของตนเองและครอบครัว


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302