หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน

ผู้ดูแลเว็บ GE
19 ธันวาคม 2565 14:28:17

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ

อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน  

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จากการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยฯในคราวประชุม ครั้งที่11/2565  วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ในนามของผู้บริหาร และบุคลากร ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


 

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302