หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วิธีการใช้ระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน (TSS)
วิธีการใช้ระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน (TSS)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-06-03 15:57:58ดาวน์โหลดเอกสาร วิธีการใช้ระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน (TSS).pdf


Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th