ผลการค้นหา : SSRU

บรรยากาศกิจกรรมการเรียน ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
บรรยากาศกิจกรรมการเรียน ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566GEN0201 การใช้ภาษาไทยGEN0302 วิทยาศาส ...
2023-09-19 18:17:14
บรรยากาศกิจกรรมการเรียน ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
บรรยากาศกิจกรรมการเรียน ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนG ...
2023-09-18 16:10:07
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิตGEZ0110 ...
2023-09-15 11:57:28
ภาพบรรยากาศการเรียนครั้งที่ 3
ภาพบรรยากาศการเรียนครั้งที่ 3GEZ0206 English for Presentation and Public SpeakingGEZ0101 ชาววังสวนสุ ...
2023-09-14 09:37:17
你好 สวัสดีค่ะ เพิ่มทักษะภาษาจีนกับกูรูชื่อดัง
你好 สวัสดีค่ะ เพิ่มทักษะภาษาจีนกับกูรูชื่อดัง        GEZ0207 ภาษาจีน ขอเชิญทุกท่า ...
2023-09-14 11:29:46
มองสวนสุนันทาผ่านศิษย์เก่า (ครูต๊อกแต๊ก)
มองสวนสุนันทาผ่านศิษย์เก่า (ครูต๊อกแต๊ก)            ขอเชิญนักศึกษาร่วม ...
2023-09-16 11:55:55
พรุ่งนี้มีนัด...มาเจอกันที่ Gen-Ed
พรุ่งนี้มีนัด...มาเจอกันที่ Gen-Ed วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566  ------------------------- ...
2023-09-13 14:20:05