หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ดูแลเว็บ GE
08 ธันวาคม 2564 14:59:54


จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

        สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้อาจารย์ มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน เข้าถึงบทเรียนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205