หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป (Interactive Knowledge Media for Next Normal Educator)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป (Interactive Knowledge Media for Next Normal Educator)

ผู้ดูแลเว็บ GE
25 พฤษภาคม 2564 18:23:55


สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป (Interactive Knowledge Media for Next Normal Educator)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00-17:00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป (Interactive Knowledge Media for Next Normal Educator) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยากรในการบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 ท่าน ณ ห้องเรียน 3441 อาคาร 34 ชั้น 4 พร้อมกับการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th