หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 เมษายน 2566 10:46:35

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 3/2566

          วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 และ รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม google meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302