หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) 2/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 มีนาคม 2565 11:17:17

ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลความรู้ปลายภาค) 2/2564

กำหนดการลงทะเบียนสอบ วันที่ 26– 30 มีนาคม 2565
>>> ลงทะเบียนผ่าน Google from https://bit.ly/3L1qdsN

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)
>>> ที่เว็บไซต์ https://gen-ed.ssru.ac.th/


กำหนดการชำระเงิน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 13.00 น.– 16.00 น.)
วันที่ 1 เมษายน 2565 (เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)
วันที่ 2 เมษายน 2565 (เวลา 09.00 น. – 17.00 น.)
ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 เมษายน 2565 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
>>> ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th

กำหนดการสอบ วันที่ 30 เมษายน 2565 โดยแบ่งรอบสอบเป็น จำนวน 3 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. – 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.45 น. – 12.15 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. – 14.30 น.
(รูปแบบการสอบแบบออนไลน์) โดยให้เวลาในการสอบ 90 นาที

คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ
1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2.นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา
3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ กำหนด
4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

การประเมินผลและการดำเนินการ
1. ผลคะแนนสอบจะใช้ผลคะแนนสอบครั้งที่มากที่สุด
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการมาสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบมหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อม และขอสงวนสิทธิ์ในการขอสอบซ่อมในครั้งถัดไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205