หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
21 พฤษภาคม 2564 10:50:28


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการและร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับประชุมออนไลน์ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th