หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (Ge) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ “การเขียนแบบประเมินค่างาน”
บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (Ge) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ “การเขียนแบบประเมินค่างาน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
17 มีนาคม 2565 17:40:44

บุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (Ge)  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ “การเขียนแบบประเมินค่างาน”

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางสาวกฤษณา อารีย์ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติ จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเป็นวิทยาการพิเศษร่วมการบรรยายโครงการอบรม“การเขียนแบบประเมินค่างาน” เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานในตำแหน่งและสามารถนำไปใช้ลงคะแนนกิจกรรมตามตัวชี้วัดของผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ผ่าน Google Meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205