หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 1 /2564
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 1 /2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
17 พฤศจิกายน 2564 09:08:06


*นักศึกษาโปรดตรวจสอบตารางเรียนตามวันและเวลาเรียนในกลุ่มเรียนที่ลงทะเบียนไว้ ในภาคเรียนที่ 1 /2564 (UPDATE 16 กรกฏาคม 2564)

*นักศึกษาเข้าเรียน e-learning ผ่านเว็บไซต์รายวิชา : https://gen-ed.ssru.ac.th/


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์ 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th