หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวด่วน > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป รุ่นที่ 2
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ GE
31 กรกฏาคม 2564 18:33:51

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป รุ่นที่ 2 (Interactive Knowledge Media for Next Normal Instructors)”


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-17:00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป รุ่นที่ 2 (Interactive Knowledge Media for Next Normal Instructors)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยากรในการบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 ท่าน ณ ห้องเรียน 3441 อาคาร 34 ชั้น 4 พร้อมกับการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์


ทั้งนี้ เพื่อการใช้งานเครื่องมือสำหรับการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ได้ อาจารย์ผู้สอนสามารถนำเทคนิคนี้ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี เรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th