หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวด่วน > GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ GE
31 กรกฏาคม 2564 18:33:51


GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 14.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม google meet 


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th