หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GE Network Driven เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ
GE Network Driven เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 พฤศจิกายน 2565 16:37:16

GE Network Driven เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-10.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และ ดร.สิทธิชัย พินธุมา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการพัฒนาและความร่วมมือ กับคุณธาดา เศวตศิลา Advisor executive chairman บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น,ประธานเครือข่ายสุจริตไทย, คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ ผู้นำและผู้ขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทย เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเกิดประสิทธิภาพ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร