หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 3/2566
GenEd-SSRU ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 เมษายน 2566 17:42:25

GenEd-SSRU ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 3/2566
        เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302