หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ความรู้พื้นฐานเรื่องการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน
ความรู้พื้นฐานเรื่องการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน

ผู้ดูแลเว็บ GE
07 กุมภาพันธ์ 2566 14:58:43

ความรู้พื้นฐานเรื่องการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ได้นำเสนอถึง ความรู้พื้นฐานเรื่องการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ซึ่งนักศึกษาต้องให้ความสำคัญและพัฒนาทักษะการอ่าน เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านการพูด การฟัง และการเขียน ผู้อ่านสามารถใช้วิธีอ่านที่ถูกต้อง ฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีพื้นฐานการอ่านที่ดี เกิดความชำนาญ มีความรู้ กว้างขวาง ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302