หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐม
GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 กรกฏาคม 2564 08:24:46

GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตนครปฐม โดยการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม google meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th