หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > มององค์รวม เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มององค์รวม เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม

ผู้ดูแลเว็บ GE
06 กุมภาพันธ์ 2566 15:08:19

มององค์รวม เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  GEN0117 อยู่เป็นวิทยา  (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ ได้กล่าวถึง คำว่า “เพชรดูดเพชร” นั้น หมายถึง ผู้ที่วางตัวอย่างมีคุณค่าจะเชื้อเชิญให้ผู้คนที่ได้ปฏิสัมพันธ์ด้วยให้การยอมรับนับถือ ให้เกียรติจากใจโดยมิต้องอาศัยโครงสร้างเชิงอํานาจใดมาปกครอง ก่อเกิดเป็นการสร้างสังคมที่ผู้คนมองเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ร่วมกัน มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน เสียสละ รับฟังความต้องการของผู้อื่นพร้อมเป็นผู้นําในการสื่อสารเชิงบวก เป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นให้สังคมของตนได้อย่างยั่งยืน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302