หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การเขียนรายงานการฝึกงานประจำสัปดาห์ (INTERNSHIP WEEKLY REPORT)
การเขียนรายงานการฝึกงานประจำสัปดาห์ (INTERNSHIP WEEKLY REPORT)

ผู้ดูแลเว็บ GE
06 กุมภาพันธ์ 2566 13:19:16

การเขียนรายงานการฝึกงานประจำสัปดาห์ (INTERNSHIP WEEKLY REPORT)

         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง ได้นำเสนอถึง การเขียนรายงาน การฝึกงานประจำสัปดาห์ โดยเริ่มต้นจากการสำรวจตัวอย่าง นักศึกษาจะได้ทราบถึงโครงสร้างการเขียนรายงานการฝึกงานประจำสัปดาห์ สำนวนภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็นและคำบุพบท รวมไปถึงคำศัพท์เกี่ยวกับวันที่ตามปฏิทินและวันสำคัญต่างๆ องค์ประกอบความรู้ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่จะสามารถช่วยให้นักศึกษาความพร้อมในการเขียนรายงานการฝึกงานต่อไปในอนาคต


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302